PHP 7.4.22 Released!

ncurses_getyx

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_getyxÎntoarce poziția curentă a cursorului într-o fereastră

Descrierea

ncurses_getyx ( resource $window , int &$y , int &$x ) : void
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

window

y

x

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top