PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

ncurses_init

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_initInițializează ncurses

Descrierea

ncurses_init ( ) : void

Inițializează interfața ncurses. Această funcție trebuie să fie utilizată înainte de apelarea oricărei alte funcții ncurses.

Atrageți atenția că ncurses_end() trebuie apelată înainte de a ieși din program, în caz contrar terminalul nu va fi restabilit în modul său corect non-vizual.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top