ncurses_isendwin

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_isendwinNcurses este în mod endwin, pot fi efectuate afișări normale la ecran

Descrierea

ncurses_isendwin ( void ) : bool
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

Verifică dacă ncurses este în mod endwin.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE, dacă ncurses_end() a fost apelat fără alte apeluri ulterioare la ncurses_wrefresh(), FALSE în caz contrar.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top