PHP 7.4.22 Released!

ncurses_keypad

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_keypadConectează sau deconectează tastatura numerică

Descrierea

ncurses_keypad ( resource $window , bool $bf ) : int
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

window

bf

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top