PHP 7.4.22 Released!

ncurses_meta

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_metaActivează / Dezactivează informațiile de 8 biți despre meta chei

Descrierea

ncurses_meta ( resource $window , bool $8bit ) : int
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

window

8bit

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top