PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

ncurses_mouse_trafo

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_mouse_trafoTransformă coordonate

Descrierea

ncurses_mouse_trafo ( int &$y , int &$x , bool $toscreen ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

y

x

toscreen

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top