ncurses_move_panel

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_move_panelDeplasează un panel astfel încât colțul stânga-sus să fie în poziția [startx, starty]

Descrierea

ncurses_move_panel ( resource $panel , int $startx , int $starty ) : int
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

panel

startx

starty

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
aholmes at barracuda dot com
10 years ago
Note that, according to move_panel(3), the move_panel prototype is "int move_panel(PANEL *pan, int starty, int startx)," while the PHP function switches starty and startx.

The PHP function and this function documentation are in conjunction with each other, but they do not match the move_panel prototype and call it incorrectly.
To Top