PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

ncurses_move_panel

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_move_panelDeplasează un panel astfel încât colțul stânga-sus să fie în poziția [startx, starty]

Descrierea

ncurses_move_panel ( resource $panel , int $startx , int $starty ) : int
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

panel

startx

starty

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top