ncurses_mvaddchnstr

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_mvaddchnstrDeplasează poziția și adaugă șirul de caractere cu atribute de lungime specificată

Descrierea

ncurses_mvaddchnstr ( int $y , int $x , string $s , int $n ) : int
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

y

x

s

n

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
john at weider dot cc
18 years ago
Additional constants:

    NCURSES_A_NORMAL
    NCURSES_A_STANDOUT
    NCURSES_A_UNDERLINE
    NCURSES_A_REVERSE
    NCURSES_A_BLINK
    NCURSES_A_DIM
    NCURSES_A_BOLD
    NCURSES_A_PROTECT
    NCURSES_A_INVIS
    NCURSES_A_ALTCHARSET
    NCURSES_A_CHARTEXT
To Top