PHP 7.4.22 Released!

ncurses_prefresh

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_prefreshCopie o regiune dintr-un pad în ecranul virtual

Descrierea

ncurses_prefresh ( resource $pad , int $pminrow , int $pmincol , int $sminrow , int $smincol , int $smaxrow , int $smaxcol ) : int
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

pad

pminrow

pmincol

sminrow

smincol

smaxrow

smaxcol

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top