PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

ncurses_slk_touch

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_slk_touchForțează afișarea când este efectuat ncurses_slk_noutrefresh

Descrierea

ncurses_slk_touch ( ) : int
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

Forțează ca toate etichetele tastelor soft să fie afișate următoarea dată când este efectuată ncurses_slk_noutrefresh().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top