PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

ncurses_start_color

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_start_colorInițializează funcționalitatea culorilor

Descrierea

ncurses_start_color ( ) : int

Inițializează funcționalitatea culorilor în ncurses. Această funcție trebuie apelată înaintea apelării oricărei funcții de manipulare a culorilor, dar după apelarea ncurses_init(). Este o practică bună de a apela această funcție imediat după apelarea ncurses_init().

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce 0 în caz de succes, sau -1 dacă tabelul de culori nu a putut fi alocat, sau ncurses nu a fost inițializat.

Exemple

Example #1 Afișarea la ecran a unui șir de caractere cu o culoare specificată

<?php
ncurses_init
();

// Dacă terminalul susține culori, inițializează și stabilește culoarea activă
if (ncurses_has_colors()) {
    
ncurses_start_color();
    
ncurses_init_pair(1NCURSES_COLOR_YELLOWNCURSES_COLOR_BLUE);
    
ncurses_color_set(1);
}

// Afișează șirul de caractere în locația specificată
ncurses_mvaddstr(1010"Hello world! Yellow on blue text!");

// Transmite afișarea la ecran
ncurses_refresh();

ncurses_end();
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top