PHP 8.1.0 Beta 2 available for testing

ncurses_update_panels

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_update_panelsActualizează ecranul virtual pentru a reflecta relațiile dintre panelurile din stivă

Descrierea

ncurses_update_panels ( ) : void
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top