ncurses_waddch

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_waddchAdaugă un caracter în poziția curentă din fereastră și avansează cursorul

Descrierea

ncurses_waddch ( resource $window , int $ch ) : int
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

window

ch

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top