PHP 7.4.22 Released!

ncurses_waddstr

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_waddstrAfișează un text în poziția curentă din fereastră

Descrierea

ncurses_waddstr ( resource $window , string $str , int $n = ? ) : int
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

window

str

n

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top