PHP 7.4.22 Released!

ncurses_wborder

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_wborderDesenează o bordură în jurul ferestrei utilizând caractere cu atribute

Descrierea

ncurses_wborder ( resource $window , int $left , int $right , int $top , int $bottom , int $tl_corner , int $tr_corner , int $bl_corner , int $br_corner ) : int
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

Desenează liniile și colțurile specificate în jurul ferestrei specificate în window.

Utilizați ncurses_border() pentru bordură în jurul ferestrei principale.

Parametri

Fiecare parametru poate avea valoarea 0 pentru a desena linia și 1 pentru a o omite.

window

Fereastra asupra căreia se operează

left

right

top

bottom

tl_corner

Colțul stânga-sus

tr_corner

Colțul dreapta-sus

bl_corner

Colțul stânga-jos

br_corner

Colțul dreapta-jos

A se vedea și

  • ncurses_border() - Desenează o bordură în jurul ecranului utilizând caractere cu atribute

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top