ncurses_wborder

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_wborderDesenează o bordură în jurul ferestrei utilizând caractere cu atribute

Descrierea

ncurses_wborder ( resource $window , int $left , int $right , int $top , int $bottom , int $tl_corner , int $tr_corner , int $bl_corner , int $br_corner ) : int
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

Desenează liniile și colțurile specificate în jurul ferestrei specificate în window.

Utilizați ncurses_border() pentru bordură în jurul ferestrei principale.

Parametri

Fiecare parametru poate avea valoarea 0 pentru a desena linia și 1 pentru a o omite.

window

Fereastra asupra căreia se operează

left

right

top

bottom

tl_corner

Colțul stânga-sus

tr_corner

Colțul dreapta-sus

bl_corner

Colțul stânga-jos

br_corner

Colțul dreapta-jos

A se vedea și

  • ncurses_border() - Desenează o bordură în jurul ecranului utilizând caractere cu atribute

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
kermodebear (at) gmail dot com
12 years ago
Note that this function is looking for the ordinal value of a character - you must pass integers, not actual characters.

For the sake of 'ease of use', I use this in my ncurses Window class:

<?php
public function border($left = '|', $top = '-', $right = '|', $bottom = '-', $tlCorner = '+', $trCorner = '+', $brCorner = '+', $blCorner = '+')
{
   
ncurses_wborder($this->window, ord($left), ord($right), ord($top), ord($bottom), ord($tlCorner), ord($trCorner), ord($blCorner), ord($brCorner));
}
?>

This allows you to do something like the following:
<?php
// Border the window with some weird stuff.
$window->border('.', '~', 'l', '$');
?>
To Top