PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

ncurses_wcolor_set

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_wcolor_setStabilește perechile de culori ale ferestrei

Descrierea

ncurses_wcolor_set ( resource $window , int $color_pair ) : int
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

window

color_pair

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top