PHP 7.4.22 Released!

ncurses_werase

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_weraseȘterge conținutul ferestrei

Descrierea

ncurses_werase ( resource $window ) : int
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

window

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top