PHP 7.4.22 Released!

ncurses_whline

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_whlineDesenează o linie orizontală într-o fereastră în poziția curentă utilizând un caracter cu atribute și o lungime maximă de n caractere

Descrierea

ncurses_whline ( resource $window , int $charattr , int $n ) : int
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

window

charattr

n

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top