PHP 7.4.22 Released!

ncurses_wmouse_trafo

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_wmouse_trafoTransformă coordonate window/stdscr

Descrierea

ncurses_wmouse_trafo ( resource $window , int &$y , int &$x , bool $toscreen ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

window

x

y

toscreen

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top