PHP 7.3.31 Released!

ncurses_wvline

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_wvlineDesenează o linie verticală într-o fereastră în poziția curentă utilizând un caracter cu atribute, de o lungime maximă de n caractere

Descrierea

ncurses_wvline ( resource $window , int $charattr , int $n ) : int
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

window

charattr

n

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top