LoopRun Barcelona 2020

newt_checkbox_tree_add_item

(PECL newt >= 0.1)

newt_checkbox_tree_add_itemAdds new item to the checkbox tree

Descrierea

newt_checkbox_tree_add_item ( resource $checkboxtree , string $text , mixed $data , int $flags , int $index [, int $... ] ) : void

This function allows to add new item to the checkbox tree.

Parametri

checkboxtree

text

data

flags

index

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top