The PHP Online Conference 2021

newt_checkbox_tree

(PECL newt >= 0.1)

newt_checkbox_tree

Descrierea

newt_checkbox_tree ( int $left , int $top , int $height [, int $flags ] ) : resource
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

left

top

height

flags

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top