PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

newt_checkbox

(PECL newt >= 0.1)

newt_checkbox

Descrierea

newt_checkbox ( int $left , int $top , string $text , string $def_value [, string $seq ] ) : resource
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

left

top

text

def_value

seq

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top