PHP Conference China 2020

newt_entry_set

(PECL newt >= 0.1)

newt_entry_set

Descrierea

newt_entry_set ( resource $entry , string $value [, bool $cursor_at_end ] ) : void
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

entry

value

cursor_at_end

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top