PHP 7.4.8 Released!

newt_form_add_components

(PECL newt >= 0.1)

newt_form_add_componentsAdd several components to the form

Descrierea

newt_form_add_components ( resource $form , array $components ) : void

Adds several components to the form.

Parametri

form

Form to which components will be added

components

Array of components to add to the form

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 A newt_form_add_components() example

<?php
$form 
newt_form();

$b1 newt_button(512"Run Tool");
$b2 newt_button(2112"Quit");

newt_form_add_components($form, array($b1$b2));
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top