The PHP Online Conference 2021

newt_form_add_hot_key

(PECL newt >= 0.1)

newt_form_add_hot_key

Descrierea

newt_form_add_hot_key ( resource $form , int $key ) : void
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

form

key

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top