PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

newt_grid_basic_window

(PECL newt >= 0.1)

newt_grid_basic_window

Descrierea

newt_grid_basic_window ( resource $text , resource $middle , resource $buttons ) : resource
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

text

middle

buttons

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top