PHP Conference China 2020

newt_grid_wrapped_window_at

(PECL newt >= 0.1)

newt_grid_wrapped_window_at

Descrierea

newt_grid_wrapped_window_at ( resource $grid , string $title , int $left , int $top ) : void
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

grid

title

left

top

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top