PHP Conference China 2020

newt_radiobutton

(PECL newt >= 0.1)

newt_radiobutton

Descrierea

newt_radiobutton ( int $left , int $top , string $text , bool $is_default [, resource $prev_button ] ) : resource
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

left

top

text

is_default

prev_button

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top