PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

newt_vertical_scrollbar

(PECL newt >= 0.1)

newt_vertical_scrollbar

Descrierea

newt_vertical_scrollbar ( int $left , int $top , int $height [, int $normal_colorset [, int $thumb_colorset ]] ) : resource
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

left

top

height

normal_colorset

thumb_colorset

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top