PHP 7.4.24 Released!

oci_free_descriptor

(PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.1.0)

oci_free_descriptorFrees a descriptor

Descrierea

oci_free_descriptor ( resource $descriptor ) : bool

Frees a descriptor allocated by oci_new_descriptor().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Note

Notă:

This function is commonly used as a method OCILOB::free.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top