PHP 7.4.24 Released!

oci_unregister_taf_callback

(PHP 7.0 >= 7.0.23, PHP 7 >= 7.1.9, PECL OCI8 >= 2.1.7)

oci_unregister_taf_callbackUnregister a user-defined callback function for Oracle Database TAF

Descrierea

oci_unregister_taf_callback ( resource $connection ) : bool

Unregister the user-defined callback function registered to connection by oci_register_taf_callback(). See OCI8 Transparent Application Failover (TAF) Support for information.

Parametri

connection

An Oracle connection identifier.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top