PHP 7.4.19 Released!

ocicloselob

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 1.0)

ocicloselobPseudonim pentru OCI-Lob::close()

Descrierea

Pseudonim pentru OCI-Lob::close()

Avertizare

Acest pseudonim este ÎNVECHIT începând cu PHP 5.4.0. Utilizarea acestui pseudonim este foarte nerecomandabilă.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top