PHP 8.0.6 Released!

ocicollgetelem

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.0.0)

ocicollgetelemPseudonim pentru OCI-Collection::getElem()

Descrierea

Pseudonim pentru OCI-Collection::getElem()

Avertizare

Acest pseudonim este ÎNVECHIT începând cu PHP 5.4.0. Utilizarea acestui pseudonim este foarte nerecomandabilă.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top