PHP 7.4.9 Released!

ocicollmax

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.0.0)

ocicollmaxPseudonim pentru OCI-Collection::max()

Descrierea

Pseudonim pentru OCI-Collection::max()

Avertizare

Acest pseudonim este ÎNVECHIT începând cu PHP 5.4.0. Utilizarea acestui pseudonim este foarte nerecomandabilă.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top