The PHP Online Conference 2021

ocifetchinto

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.0.0)

ocifetchintoVariantă învechită a oci_fetch_array(), oci_fetch_object(), oci_fetch_assoc() și oci_fetch_row()

Descrierea

Variantă învechită a oci_fetch_array(), oci_fetch_object(), oci_fetch_assoc() și oci_fetch_row()

Avertizare

Acest pseudonim este ÎNVECHIT începând cu PHP 5.4.0. Utilizarea acestui pseudonim este foarte nerecomandabilă.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top