PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

ocifreestatement

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.0.0)

ocifreestatementPseudonim pentru oci_free_statement()

Descrierea

Pseudonim pentru oci_free_statement()

Avertizare

Acest pseudonim este ÎNVECHIT începând cu PHP 5.4.0. Utilizarea acestui pseudonim este foarte nerecomandabilă.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top