PHP 7.3.14 Released

ocilogoff

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.0.0)

ocilogoffPseudonim pentru oci_close()

Descrierea

Pseudonim pentru oci_close()

Avertizare

Acest pseudonim este ÎNVECHIT începând cu PHP 5.4.0. Utilizarea acestui pseudonim este foarte nerecomandabilă.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top