PHP 7.4.12 Released!

ocirollback

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.0.0)

ocirollbackPseudonim pentru oci_rollback()

Descrierea

Pseudonim pentru oci_rollback()

Avertizare

Acest pseudonim este ÎNVECHIT începând cu PHP 5.4.0. Utilizarea acestui pseudonim este foarte nerecomandabilă.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top