The PHP Online Conference 2021

ociwritetemporarylob

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 1.0)

ociwritetemporarylobPseudonim pentru OCI-Lob::writeTemporary()

Descrierea

Pseudonim pentru OCI-Lob::writeTemporary()

Avertizare

Acest pseudonim este ÎNVECHIT începând cu PHP 5.4.0. Utilizarea acestui pseudonim este foarte nerecomandabilă.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top