odbc_commit

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

odbc_commitCommit an ODBC transaction

Descrierea

odbc_commit ( resource $connection_id ) : bool

Commits all pending transactions on the connection.

Parametri

connection_id

Identificatorul conexiunii ODBC, accesați odbc_connect() pentru detalii.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top