PHP 7.4.12 Released!

odbc_procedurecolumns

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

odbc_procedurecolumnsRetrieve information about parameters to procedures

Descrierea

odbc_procedurecolumns ( resource $connection_id ) : resource
odbc_procedurecolumns ( resource $connection_id , string $catalog , string $schema , string $proc , string $column ) : resource

Retrieve information about parameters to procedures.

Parametri

connection_id

Identificatorul conexiunii ODBC, accesați odbc_connect() pentru detalii.

catalog

Catalogul ('calificativul' în jargonul ODBC 2).

schema

Schema ('proprietarul' în jargonul ODBC 2). Acest parametru acceptă următoarele șabloane de căutare: % pentru a se potrivi cu zero sau mai multe caractere și _ pentru a se potrivi cu un singur caracter.

proc

The proc. Acest parametru acceptă următoarele șabloane de căutare: % pentru a se potrivi cu zero sau mai multe caractere și _ pentru a se potrivi cu un singur caracter.

column

The column. Acest parametru acceptă următoarele șabloane de căutare: % pentru a se potrivi cu zero sau mai multe caractere și _ pentru a se potrivi cu un singur caracter.

Valorile întoarse

Returns the list of input and output parameters, as well as the columns that make up the result set for the specified procedures. Returns an ODBC result identifier sau FALSE în cazul eșecului.

The result set has the following columns:

 • PROCEDURE_CAT
 • PROCEDURE_SCHEM
 • PROCEDURE_NAME
 • COLUMN_NAME
 • COLUMN_TYPE
 • DATA_TYPE
 • TYPE_NAME
 • COLUMN_SIZE
 • BUFFER_LENGTH
 • DECIMAL_DIGITS
 • NUM_PREC_RADIX
 • NULLABLE
 • REMARKS
 • COLUMN_DEF
 • SQL_DATA_TYPE
 • SQL_DATETIME_SUB
 • CHAR_OCTET_LENGTH
 • ORDINAL_POSITION
 • IS_NULLABLE
Driver-ele pot raporta coloane suplimentare.

The result set is ordered by PROCEDURE_CAT, PROCEDURE_SCHEM, PROCEDURE_NAME and COLUMN_TYPE.

Exemple

Example #1 List Columns of a stored Procedure

<?php
$conn 
odbc_connect($dsn$user$pass);
$columns odbc_procedurecolumns($conn'TutorialDB''dbo''GetEmployeeSalesYTD;1''%');
while ((
$row odbc_fetch_array($columns))) {
    
print_r($row);
    break; 
// further rows omitted for brevity
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Array
(
  [PROCEDURE_CAT] => TutorialDB
  [PROCEDURE_SCHEM] => dbo
  [PROCEDURE_NAME] => GetEmployeeSalesYTD;1
  [COLUMN_NAME] => @SalesPerson
  [COLUMN_TYPE] => 1
  [DATA_TYPE] => -9
  [TYPE_NAME] => nvarchar
  [COLUMN_SIZE] => 50
  [BUFFER_LENGTH] => 100
  [DECIMAL_DIGITS] =>
  [NUM_PREC_RADIX] =>
  [NULLABLE] => 1
  [REMARKS] =>
  [COLUMN_DEF] =>
  [SQL_DATA_TYPE] => -9
  [SQL_DATETIME_SUB] =>
  [CHAR_OCTET_LENGTH] => 100
  [ORDINAL_POSITION] => 1
  [IS_NULLABLE] => YES
)

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top