odbc_procedures

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

odbc_proceduresGet the list of procedures stored in a specific data source

Descrierea

odbc_procedures ( resource $connection_id ) : resource
odbc_procedures ( resource $connection_id , string $qualifier , string $owner , string $name ) : resource

Lists all procedures in the requested range.

Parametri

connection_id

Identificatorul conexiunii ODBC, accesați odbc_connect() pentru detalii.

qualifier

The qualifier.

owner

The owner. Acest parametru acceptă următoarele șabloane de căutare: "%" pentru a se potrivi cu zero sau mai multe caractere și "_" pentru a se potrivi cu un singur caracter.

name

The name. Acest parametru acceptă următoarele șabloane de căutare: "%" pentru a se potrivi cu zero sau mai multe caractere și "_" pentru a se potrivi cu un singur caracter.

Valorile întoarse

Returns an ODBC result identifier containing the information sau FALSE în cazul eșecului.

The result set has the following columns:

  • PROCEDURE_QUALIFIER
  • PROCEDURE_OWNER
  • PROCEDURE_NAME
  • NUM_INPUT_PARAMS
  • NUM_OUTPUT_PARAMS
  • NUM_RESULT_SETS
  • REMARKS
  • PROCEDURE_TYPE

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top