odbc_rollback

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

odbc_rollbackRollback a transaction

Descrierea

odbc_rollback ( resource $connection_id ) : bool

Rolls back all pending statements on the connection.

Parametri

connection_id

Identificatorul conexiunii ODBC, accesați odbc_connect() pentru detalii.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
Daniel
5 years ago
Check the Spanish translation! Roll back is not 'Reanudar', is almost the opposite. A better word could be 'Deshacer'.
To Top