PHP 7.4.9 Released!

openal_buffer_destroy

(PECL openal >= 0.1.0)

openal_buffer_destroy Destroys an OpenAL buffer

Descrierea

openal_buffer_destroy ( resource $buffer ) : bool

Parametri

buffer

An Open AL(Buffer) resource (previously created by openal_buffer_create()).

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top