openal_buffer_get

(PECL openal >= 0.1.0)

openal_buffer_get Retrieve an OpenAL buffer property

Descrierea

openal_buffer_get ( resource $buffer , int $property ) : int

Parametri

buffer

An Open AL(Buffer) resource (previously created by openal_buffer_create()).

property

Specific property, one of: AL_FREQUENCY, AL_BITS, AL_CHANNELS și AL_SIZE.

Valorile întoarse

Returns an integer value appropriate to the property requested sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top