LoopRun Barcelona 2020

openal_buffer_loadwav

(PECL openal >= 0.1.0)

openal_buffer_loadwav Load a .wav file into a buffer

Descrierea

openal_buffer_loadwav ( resource $buffer , string $wavfile ) : bool

Parametri

buffer

An Open AL(Buffer) resource (previously created by openal_buffer_create()).

wavfile

Path to .wav file on local file system.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top