openal_context_process

(PECL openal >= 0.1.0)

openal_context_process Process the specified context

Descrierea

openal_context_process ( resource $context ) : bool

Parametri

context

An Open AL(Context) resource (previously created by openal_context_create()).

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top