openal_device_close

(PECL openal >= 0.1.0)

openal_device_close Close an OpenAL device

Descrierea

openal_device_close ( resource $device ) : bool

Parametri

device

An Open AL(Device) resource (previously created by openal_device_open()) to be closed.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top