PHP 8.0.3 Released!

openssl_csr_export_to_file

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

openssl_csr_export_to_fileExports a CSR to a file

Descrierea

openssl_csr_export_to_file ( mixed $csr , string $outfilename , bool $notext = true ) : bool

openssl_csr_export_to_file() takes the Certificate Signing Request represented by csr and saves it in PEM format into the file named by outfilename.

Parametri

csr

A se vedea parametrii CSR pentru lista valorilor valide.

outfilename

Path to the output file.

notext

Parametrul opțional notext afectează detalierea ieșirilor; dacă este false atunci informații suplimentare lizibile de către om sunt incluse în ieșiri. Valoarea implicită a notext este true.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 openssl_csr_export_to_file() example

<?php
$subject 
= array(
    
"commonName" => "example.com",
);
$private_key openssl_pkey_new(array(
    
"private_key_bits" => 2048,
    
"private_key_type" => OPENSSL_KEYTYPE_RSA,
));
$csr openssl_csr_new($subject$private_key, array('digest_alg' => 'sha384') );
openssl_pkey_export_to_file($private_key'example-priv.key');
// Along with the subject, the CSR contains the public key corresponding to the private key
openssl_csr_export_to_file($csr'example-csr.pem');
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top